• Pierwsza wizyta to trwające około 30 minut spotkanie, podczas którego diagnozuję problem      i dobieram metody terapeutyczne.
  • Aby komfort pacjenta był zachowany proszę pamiętać o zabraniu stroju sportowego, który nie będzie krępował ruchów.
  • Na pierwszą wizytę warto przynieść ze sobą posiadaną dokumentację medyczną, taką jak: wyniki badań (w tym TK, MR, RTG, USG), wypisy ze szpitala.
  • W oparciu o uzyskane informacje przedstawiony zostanie propozycja terapii i zalecenia do realizacji planu terapeutycznego w domu.